NZÚ Light & Ohřev vody z fotovoltaiky

Dotace Nová zelená úsporám Light pro seniory (zkráceně NZÚ Light) je program, který poskytuje dotace na úsporná opatření v rodinných a bytových domech.

Aktuálně tento program poskytuje dotaci ve výši 90 000 Kč na solární ohřev vody. Více informací zde

Co Vám dodáme?

6x fotovoltaický panel

6x fotovoltaický panel

Šetřete až 10 000 Kč ročně při investici pouze 1 Kč. Zbytek ceny pokryje dotace!

Kdo má na dotaci nárok?

Jaký je postup?

TUV Light: Hrnčířě - Praha

Instalujeme i v zimě: Praha - Šeberov

Jak ohřev vody pomocí fotovoltaiky funguje?

V dnešní době již cena fotovoltaických panelů umožňuje využít jejich výkon k ohřevu teplé vody. Výhoda tohoto systému je v tom, že mezi fotovoltaické panely a spirálu je vložen měnič s MPPT funkcí a tím se stává toto řešení cenově zajímavé i v porovnání s termickými solárními kolektory.

Základní schéma a princip funkce ohřevu (dohřevu) teplé vody

Akumulační zásobník je možné použít jako samostatné elektrické ohřívače vody. Pracují na principu dvou topných AC tyčí (spirál). První spirála je napojená na stávající AC síť (do veřejné sítě 230V) a druhá spirála na výstup MPPT regulátoru, která je napojena na elektrickou energii přímo z fotovoltaických panelů (získaným DC napětím, bez měniče, za použití speciálního regulátoru).

Termostat akumulačního zásobníku se nastavuje tak, že vytápění z AC části je nastavena na nižší (základní teplotu, např. 45 st.C), zatímco fotovoltaická část dohřívá teplou vodu až na 75 st.C.

Navrhované řešení vyhovuje podmínkám dotačního programu NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM Light.

Zde zobrazené řešení a sestavení konfigurace je pro nejčastější použití. Většinou je vhodné každou instalaci třeba individuálně projednat, vyprojektovat a upravit podle místních podmínek, umístění na střeše, počtu osob, spotřebě vody a místě instalace.

Termostat akumulačního zásobníku se nastavuje tak, že vytápění z AC části je nastavena na nižší (základní teplotu, např. 45 st.C), zatímco fotovoltaická část dohřívá teplou vodu až na 75 st.C.

Typizovaný systém pro fotovoltaický ohřev vody o výkonu cca 2,7 – 3 kWp se skládá z těchto komponent:

Akumulační bojler zpravidla není obsažen v ceně dodávky. Za celý rok vyrobí FV systém přibližně 2,7 – 3 MWh (2700 – 3000 kWh) elektrické energie. 

Časté dotazy našich klientů

Naše společnost PROFISUN Energy s.r.o. se setkává s různými dotazy od našich zákazníků.
Zde uvádíme některé nejčastější dotazy a odpovědi na ně:

V této situaci je možné NZÚ Light čerpat pouze tehdy, je-li váš syn přihlášen v domě k trvalému pobytu od 12. září 2022, a zároveň pobírá starobní či invalidní důchod, případně příspěvek na bydlení. Pokud tyto podmínky nesplňuje, z tohoto programu čerpat nelze. Může si však zažádat o dotaci ze “staré” NZÚ.

V tomto případě podat žádost lze. Je však nutné přiložit také synovo (případně i vaše) čestné prohlášení, že syn má trvalé bydliště na jiné adrese a s podáním žádosti a následnými úpravami domu souhlasí. 

Ano, vaší žádosti bude za těchto podmínek vyhověno. Nezletilé či studující osoby v domácnosti, kterou tvoří důchodci nebo žadatelé pobírající příspěvek na bydlení, nehrají v otázce příjmů žádnou roli. 

O dotaci může žádat pouze vlastník nemovitosti splňující podmínky. Pokud nejste vlastníkem nemovitosti a vaše děti, tedy majitelé, jsou v produktivním věku a nepobírají příspěvek na bydlení, nemohou v rámci tohoto programu žádat. Dotaci však mohou získat z klasického programu NZÚ.

Ano, i přes přivýdělek máte na dotaci nárok. Při žádosti není posuzováno, zda máte jako starobní důchodce ještě jiný příjem.