vyhody

Ekonomická návratnost a výhody fotovoltaických elektráren

Investice do fovoltaiky – fotovoltaické elektrárny – přináší mnoho výhod, které zahrnují finanční úspory, ekologické přínosy a energetickou nezávislost.

Jaké rodinné domy jsou ekonomicky výhodné pro instalaci solárních elektráren?

V oboru střešní fotovoltaiky platí pouze jedno stálé pravidlo – neexistuje jednoduchá rovnice pro výpočet návratnosti a každá investice je specifická.

Klíčovým parametrem je průběh denní spotřeby domácnosti. Solární elektrárny produkují nejvíce energie během dne, když je slunečno, a je tedy vhodné naplánovat co nejvyšší spotřebu právě v této době.

Ideální přístup je spotřebovávat / ukládat energii přes den do teplé vody, vaření, praní, vytápění bazénu, klimatizace a dalších spotřebičů.

Čím více se domácnost zaměří na spotřebu „své“ elektřiny, tím rychlejší je návratnost investice.

Zahrnutím všech proměnných platí, že průměrná návratnost elektrárny na rodinném domě je obvykle mezi sedmi až jedenácti lety. Pokud je návratnost kratší než osm let, považuje se za finančně výhodnou. Je však důležité si uvědomit, že investice do solárních elektráren má i ekologické a energeticko-bezpečnostní výhody, jelikož majitel elektrárny snižuje svou uhlíkovou stopu a zvyšuje energetickou soběstačnost.

Návratnost je individuálním faktorem, který se odvíjí především od vlastní spotřeby a vývoje cen elektřiny v budoucnu. Další roli bude hrát rozvoj komunitní energetiky.

S rozvojem výkupních služeb jako Entri, Centropol, Bez Dodavatele (vykupování energie za spotovou cenu) je reálné očekávat, že návratnost správně nadimenzované solární elektrárny by mohla být dosažena do sedmi let, což znamená výnosnost vlastního kapitálu 14% (ROI)

Investujte výhodně do fotovoltaické elektrárny a využijte výhody sluneční energie.